Trener

W pierwszych latach zabawy w piĹkÄ  waĹźniejsze jest zrozumienie samych dzieci niĹź zrozumienie futbolu. Co to oznacza ? Nauczyciel powinien mieÄ doskonale podejĹcie i kontakt z najmĹodszymi, dopiero póĹşniej wiedze teoretyczna dotyczÄca szkolenia .OczywiĹcie jedno nie moĹźe istnieÄ bez drugiego ale zĹe podejĹcie trenera do dzieci moĹźe spowodowaÄ u dzieci zniechÄcenie.

Do takiej pracy potrzebne sÄ osoby:

Otwarte

Entuzjastyczne

O nieskazitelnej kulturze osobistej

Dobry trener patrzy oczami zawodników, potrafi zaspokoiÄ potrzebÄ zabawy przy jednoczesnej nauce nowych umiejÄtnoĹci technicznych.

Na co bÄdziemy zwracaÄ uwagÄ zaczynajÄc wspóĹpracÄ z trenerami:

-jak siÄ wita  z dzieÄmi

-czy jest troskliwy i uczynny

-czy cieszy siÄ z wykonywanej pracy

-czy jest solidny i obowiÄzkowy

-potrafi akceptowaÄ idoli których maja dzieci

-jest wstanie stworzyÄ z dzieci zespól który bÄdzie razem

-uzyska tolerancje wspóĹpracÄ i zaufanie rodziców

 

Najlepsza droga do nauki techniki jest odpowiednia prezentacja oraz kontrola zawodników-tak aby polecenia i zagrania wykonywali w sposób prawidĹowy. Naszym celem jest jak najwyĹźsza efektywnoĹÄ zajÄÄ. Jak to osiÄgamy?

NiezaleĹźnie od iloĹci dzieci obecnych na treningu, trener tak ustawia Äwiczenia, aby nikt nie czekaĹ na swojÄ kolejkÄ, aby w tym samym momencie ÄwiczyĹo kaĹźde dziecko. PrzykĹÄdamy duzÄ wagÄ do organizacji i intensyfikacji Äwiczen na treningach.