Szkolenie

PoczÄtkowe lata szkolenia nazywamy ĹźywioĹowym uprawianiem futbolu. Dzieci sÄ niezwykle energiczne, jeszcze przed treningiem sÄ rozgrzane do czerwonoĹci, a  w czasie zajÄÄ oczekujÄ ciÄgĹych atrakcji. Co powinniĹmy zrobiÄ? ZapewniÄ im je!

Praca z maĹymi dzieci musi siÄ skupiÄ wyĹÄcznie na ich potrzebach,  zainteresowaniach oraz pragnieniach. Nie wolno patrzeÄ na wyniki zawodów!.CzÄsto siÄ zdarza ze trenerzy zwĹaszcza niedoĹwiadczeni, zwracajÄ uwagÄ w ilu meczach zwyciÄĹźy jego zespól. Na  nieszczÄĹcie sÄ jeszcze dodatkowo motywowani oczekiwaniami rodziców, którzy maja nadzieje ze ich dziecko zawsze zwyciÄĹźy.

W przypadku presji w osiÄgnieciu dobrego wyniku w turnieju okazuje siÄ , ze:

-Nie koncentrujemy siÄ na potrzebach i zainteresowaniach dzieci

-wiele ÄwiczeĹ nie jest dostosowana do dzieci(jest zbyt trudna)

-dzieci sÄ nastawione na wynik , nie ma miejsca na swobodna zabawÄ bez nacisków

PiĹka noĹźna dzieci bardzo roĹźni siÄ od futbolu dorosĹych, co sprawia ze nie kaĹźdy trener jest odpowiedni dla dzieci.

 

FUTBOL DOROSLYCH

FUTBOL DZIECI

CWICZENIA

NASTAWIONE NA DOKĹADNOĹÄ WYKONANIA I WSPOLZAWODNICTWO

NOWE DOSWIADCZENIA NAUKA PILKI NOZNEJ,ZABAWA

MECZE

FORMACJE ZESPOLOWE,TAKTYKA

GRA DOWOLNA BEZ NACISKOW I INGERENCJI

CELE

MISTRZOSTWO,AWANS

CZERPANIE PRZYJEMNOSCI ZE SPORTU

SUKCES

KONCOWY WYNIK

POZYTYWNE DOSWIADCZENIA I NAUKA DLA WSZYSTKICH DZIECI

TRENER

OCENIANY PRZEZ PRYZMAT WYNIKU

OCENIANY PRZEZ PRYZMAT POSTEPOW CZYNIONYCH PRZEZ WSZYSTKIE DZIECI

W jednej z ankiet dzieci wskazywaĹy  jakie cele powinien mieÄ dobry trener,9% odpowiedziaĹo ze zwyciÄstwa,27% ze nauka nowych umiejÄtnoĹci , a aĹź 64% ze dawanie szans na grÄ.