Fair Play

Celem kaĹźdego trenera powinna byÄ praca z dzieÄmi w duchu fair play a jego zasady powinny byÄ znane dzieciom jaki rodzicom.

FAIR PLAY (z ang.) czysta gra-norma wartoĹci w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwyciÄstwo nie jest celem, który naleĹźy osiÄgnaÄ za wszelka cenÄ. Postawa ta cechuje siÄ przestrzeganiem przepisów gry i odrzuceniem korzyĹci wynikajÄcych z bĹÄdów sÄdziego oraz roznego rodzaju oszustw sportowych. Sportowca przestrzegajÄcego zasad fair play moĹźna poznaÄ po godnym zachowaniu w wypadku zarówno zwyciÄstwa jak i poraĹźki.